Головна » Статті » Методичні рекомендації

Інструктивно-методичні рекомендації «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016-2017 навчальному році»
 Інструктивно-методичні рекомендації
 «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016-2017 навчальному році»
Вагомою складовою державної освітянської політики в Україні є прогресивні зміни у стратегії розвитку національної системи дошкільної освіти.
Організація освітньої роботи в установах дошкільної галузі в 2016-2017 навчальному році здійснюється відповідно до:
 Законів України
 «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060-ХІІ;
 «Про дошкільну освіту» від 01.07.2001 № 2628-ІІІ;
Указу Президента України від 13.10.2015 №580
  «Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на
  2016-2020 роки»;
Постанови кабінету міністрів України від 12.03. 2003 № 305                       
«Про затвердження Положення про  дошкільний навчальний заклад».
 
Надання доступної та якісної дошкільної освіти регламентується такою  нормативно-правовою базою, як:  При плануванні роботи дошкільних навчальних закладів на 2016-2017 навчальний рік необхідно керуватись рішенням колегії Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації від 13.04.2016р. протокол №1 «Про стан створення умов у дошкільних навчальних закладах для надання якісної дошкільної освіти»  
/сайт Департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА - http://osvitakm.in.ua /.
В Україні триває розроблення, затвердження та видання програмно-методичного забезпечення дошкільної освіти з метою надання якісних освітніх послуг, реалізації вимог Державного стандарту дошкільної освіти (2012).
Зміст освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах  визначається чинними комплексними, парціальними програмами та програмами для роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби,  рекомендовані (схвалені) Міністерством освіти і науки України (Додаток №1).
Слід зазначити, що педагогічні колективи довільно вибирають із вказаного переліку комплексну (основну) та парціальні (додаткові) програми, що забезпечують поглиблену навчально-виховну роботу за певними профілями.
Акцентуємо увагу на необхідності враховувати термін дії грифів МОН України, якими унормовано чинність програм, зокрема:
 • комплексні програми «Дитина», «Дитина в дошкільні роки» запроваджуються у новій редакції 2015 року;
 • комплексні програми «Українське дошкілля», «Впевнений старт» зберігають чинність на 2016-2017 навчальний рік;
 • парціальні програми «Граючись вчимося. Англійська мова», «Радість творчості» зберігають чинність на 2016-2017 навчальний рік.
Актуальним є питання щодо програмно-методичного забезпечення та навчальної літератури, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання у дошкільних навчальних закладах. Методичним службам необхідно інформувати педагогічних працівників про те, що рекомендований Перелік навчальних видань оновлюється щорічно до початку навчального року і враховується при виборі програм та навчальної літератури /сайт МОН України  - www.mon.gov.ua/.
При визначенні пріоритетів дошкільної освіти в новому навчальному році слід орієнтуватись на інструктивно-методичні рекомендації «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році» /лист МОН України від 16.06.2016р. №1/9-315/, рекомендації Всеукраїнських, обласних нарад, конференцій, семінарів тощо.
Вирішуючи завдання оновлення змісту освіти, підвищення її якості, педагогічні колективи дошкільної галузі області у 2016-2017 н.р. забезпечуватимуть такі пріоритетні напрями:
 • реалізація ідей національно-патріотичного виховання у роботі дошкільного навчального закладу;
 • збереження та зміцнення здоров’я, формування активної позиції дитини щодо власного життя та власної безпеки; 
 • розвиток життєвої компетентності дошкільника як умови зростання гармонійної особистості;
 • формування основ економічної грамотності - невід’ємна складова соціалізації сучасної дитини;
 • забезпечення права зростаючої особистості на відкритий освітній простір, елементарну творчість, самодіяльність, як нові напрями реалізації особистісно-орієнтованої моделі дошкільної освіти.
Слід зазначити, що не втрачають актуальності пріоритетні змістові напрями роботи, визначені в минулому навчальному році. Це забезпечує системність, послідовність у реалізації проблем дошкільної освіти.
Національно-патріотичне виховання дітей дошкільного віку як важлива складова їх соціально-морального, емоційно-ціннісного розвитку є пріоритетним напрямом сучасного освітнього процесу. 
Соціально-економічні, політичні реалії сьогодення нашої країни зумовлюють необхідність формування з дошкільного дитинства самодостатніх особистостей, готових до успадкування і захисту духовних, культурних надбань свого народу та свідомого виконання своїх громадянських обов’язків.
Педагогічна наука стверджує, що національна самосвідомість,  гідність, дбайливе ставлення до рідної і державної мов, історії, культури, традицій свого народу і держави, любов до малої батьківщини, інтерес до міжнаціонального спілкування можуть бути сформовані за допомогою цілеспрямованого педагогічного впливу на дитину в умовах дошкільного закладу одночасно з повсякденним впливом батьків, усієї родини, сімейного укладу та на фоні суспільних подій.
Налагодження взаємодії, синхронне функціонування у тріаді «педагоги – діти - родина» передбачає єдині соціально-моральні, культурно-етичні вимоги до дітей, запобігаючи формуванню подвійних моральних стандартів.
Теоретичні засади виховання першооснов національної свідомості  дітей дошкільного віку та досвід реалізації цього завдання  обговорювались на Всеукраїнській науково-методичній конференції «Національно-патріотичне виховання дітей дошкільного віку: теорія і практика», організованій 31 травня 2016 року Міністерством освіти і науки України /презентаційні матеріали та рекомендації розташовані на блозі «Дошкільний світ Хмельниччини»  - svitdoshkillia.blogspot.com /.
Позитивному вирішенню завдань соціально-морального, емоційно-ціннісного розвитку дітей дошкільного віку сприятиме перспективний педагогічний досвід:
 • переможця Всеукраїнського фестивалю-огляду «Україна – рідний край» Когут Т.І., вихователя ДНЗ№2 м. Кам’янця-Подільського та лауреатів цього конкурсу – 2015 /електронна збірка «Україна – рідний край» - блог «Дошкільний світ Хмельниччини», сторінка «Електронні збірки»/;
 • переможців Всеукраїнського конкурсу «Музейна педагогіка у дошкільному навчальному закладі» Окуневської Л., вихователя ДНЗ№9, педагогічного колективу ДНЗ№2, м.Славута;  ВільчанськоїТ., вихователя-методиста ДНЗ№1, м.Дунаївці; /публікації у журналі «Вихователь-методист дошкільного закладу» - 2015 рік/;
 • переможця ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу рукописів у номінації «Навчальна література» Бродюк Л.І., вихователя-методиста ДНЗ№2 м.Славути, автора посібника «Абетка козаченяти» - Славута – 2015.
Для впровадження у практику роботи педагогічних колективів системи роботи вихователя ДНЗ№2 м. Кам’янця-Подільського ДьоміноїН.І., переможця VІ Міжнародного фестивалю педагогічних інновацій за темою «Формування патріотичної свідомості дошкільників на засадах краєзнавчої роботи», пропонуємо організувати різноваріантне методичне навчання, яке будуть здійснювати послідовники досвіду (слухачі обласної школи - 2015).
У цьому зв’язку рекомендуємо :
 • збірку «Матеріали обласної авторської майстерні Дьоміної Н.І.за темою «Формування патріотичної свідомості дошкільника на засадах краєзнавчої роботи» /Авт.-упор. Сопільник Б.В., Осадчук Л.О., Дьоміна Н.І., Стаднік Л.С.  - Кам’янець-Подільський,  2015. – 118с.;
 • матеріали занять авторської майстерні Дьоміної Н.І., /блог «Дошкільний світ Хмельниччини», сторінка «Школи вищої педмайстерності»/.
 
Методичним службам, педагогічним працівникам необхідно зосередити увагу на реалізації важливих складових проблеми патріотичного виховання, а саме:
 • формування компетенцій національно-патріотичного спрямування у дітей старшого дошкільного віку;
 • народні традиції як засіб формування позитивного образу рідного краю;
 • навчання дошкільників української мови як державної у полікультурному середовищі.
Ключовою проблемою дошкільної освіти є збереження та зміцнення здоров’я, формування активної позиції дитини щодо власного життя та власної безпеки. 
З 24 червня 2016 року набув чинності Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України  від 24.03.2016 №234, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 квітня 2016р. за № 563/28693 /сайт МОН України/.
Наголошуємо, що у зв’язку  з прийняттям нового нормативно-правового акту, втратив чинність наказ Міністерства охорони здоров’я України від 01.08.2013 №678 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей», зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 09.08.2013 року за №1370/23902.
Новий нормативно-правовий акт – Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів  - потребує детального опрацювання на рівні управлінських, методичних служб, педагогічних колективів, батьківської громади.
Інноваційні погляди на осучаснення занять з фізичної культури мають стати предметом вивчення та обговорення педагогічних працівників у новому навчальному році.
Альтернативний погляд на методичну структуру і типологію занять з фізичної культури рекомендує Микола Єфименко, доктор педагогічних наук, професор НПУ ім.М.П.Драгоманова. Науковцем розробляються сучасні інноваційні типи занять – «повне еволюційне коло», «спеціалізоване заняття», «акцентоване заняття» - варіанти яких залежать від освітніх завдань, мають свої методичні переваги, відповідну структуру, вимоги до планування.
Пропонуємо для використання публікації:
 • Єфименко М. Сучасне фізкультурне  заняття: альтернативний підхід //Дошкільне виховання. – 2015. - №11. С.10-14;
 • Єфименко М. Спеціалізоване заняття з фізичної культури  //Дошкільне виховання. – 2016. - №4 – С.14 – 17;
 • Єфименко М., Бочков П. Планування занять з фізичної культури для дітей раннього та дошкільного віку (у двох випусках). – Вінниця.: Нілан – ЛТД, 2015-2016. – 360с.
Посилаючись на наукові твердження про зв'язок між розвитком розумових здібностей і фізичним станом здоров'я дітей американські вчені Пол Деннісон та Гейл Деннісон розробили концепцію освітньої кінезіології та системну програму «Гімнастика розуму». Освітню кінезіологію вони трактують як вчення про розвиток розумових здібностей і фізичного здоров'я людини за допомогою певних рухових вправ.
Радимо впроваджувати  дану інноваційну технологію, що дає змогу ефективно спрямувати зусилля педагогів,  батьків на збереження та зміцнення здоров'я  дітей, їх всебічний розвиток.
Джерела інформації:
 • Брейн Джим. «Гимнастика для мозга» (переклад книги П. Деннісона
  та Г. Деннісона «Brain Gym») - http://stf-smtu.ru/index.php?id=     
  100&ltemid=141&option=com_content&view=article;
 • Швайгерт Н. «Розумна гімнастика» - універсальний метод розвитку та оздоровлення дошкільників// Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2016. - №2. – С.26-33.
Розв’язанню актуального завдання – забезпечення благополучної екології дитинства – сприяє розширення арсеналу технологій, методів, прийомів роботи. Ефективним буде використання досвіду переможців обласного етапу Всеукраїнського фестивалю-огляду «Калейдоскоп педагогічних ідей з екологічного виховання дошкільників» -           Гуменюк О.М., вихователя ДНЗ№18 м. Кам’янця –Подільського; творчої групи ДНЗ№7 м.Славути (керівник Новіцька Т.М.); Дудко В.А., вихователя Приворотського ДНЗ   Кам’янець –Подільського району та лауреатів, учасників конкурсу /електронна збірка «Калейдоскоп педагогічних ідей з екологічного виховання» - блог «Дошкільний світ Хмельниччини», сторінка  «Електронні збірки»/.
Сьогодні в Україні посилена увага приділяється проблемам включення дітей з особливими потребами до соціального життя й загальноосвітнього простору. Впровадження інклюзивної освіти визначено як провідне завдання.
Інклюзивна освіта передбачає особистісно орієнтовані підходи, методи навчання для кожної дитини з урахуванням її особливостей, здібностей, психофізіологічних порушень.
Навчально-виховний процес дітей з особливими потребами вирізняє його коррекційна спрямованість, ефективність якої передбачає взаємодію вихователів, асистентів вихователів (в інклюзивних групах), корекційних педагогів і батьків.
Рекомендуємо ознайомитись із сучасними поглядами на проблему інклюзивної освіти та передовим педагогічним досвідом:
 • методичні рекомендації «Про організацію та зміст навчально-виховного процесу дітей з особливими потребами», підготовлені НМЦ дошкільної, початкової, спеціальної та інклюзивної освіти  /сайт ХОІППО, електронна газета «Майбуття» - http://visnyk.hoippo.km.ua/maibutia/;
 • матеріали переможців обласної виставки «Освіта Хмельниччини на шляхах реформування - 2015» /сайт ХОІППО, репозитарій, цифрова лабораторія педагогічного досвіду - http://dn.hoippo.km.ua/ vystavka/index.php/vystavka/vystavka-2015/.
 
 
Розвиток життєвої компетентності дошкільника як умови зростання гармонійної особистості є пріоритетним завданням освіти сьогодення.
Сучасна педагогічна наука розглядає проблему формування ключових компетенцій у дітей дошкільного віку як новий підхід до оцінки якості дошкільної освіти.
Компетентність визначається як комплексна характеристика особистості, що вбирає в себе результати попереднього психічного розвитку: знання, вміння, навички, креативність, ініціативність, самостійність, самооцінку, самоконтроль.
На етапі дошкільного дитинства формуються універсальні уміння і здатності – ключові компетенції, а саме: соціальна, комунікативна, інформативна, коґнітивна, загальнокультурна,  компетенція особистісного самовдосконалення.
Соціальна компетенція трактується як здатність взаємодії з людьми і співробітництва в груповому спілкуванні.
Комунікативна компетенція і її основні характерні риси: оволодіння способами передачі інформації; уміннями слухати й розуміти іншого; здатність до міжкультурної взаємодії; сукупність знань, умінь і навичок в галузі вербальних і невербальних засобів для адекватного сприйняття й відбиття дійсності в різних ситуаціях спілкування.
Інформаційна компетенція спрямована на формування вмінь самостійно шукати, аналізувати й добирати необхідну інформацію, організовувати, перетворювати, зберігати й передавати її.
Коґнітивна компетенція - сукупність компетенцій дитини в сфері самостійної пізнавальної діяльності, що охоплює елементи логічної, аналітичної та іншої діяльності, співвіднесеної з реальними пізнавальними об’єктами.
Загальнокультурна компетенція - поінформованість дитини в питаннях особливостей національної й загальнолюдської культури. Опанування дитиною способів організації в побутовій та інших сферах.
Компетенція особистісного самовдосконалення - спрямування на самореалізацію дитини в діяльності й оволодінні способами саморегуляції, саморозвитку, самопідтримки.
/ Інформація підготовлена за Базовим компонентом дошкільної освіти. / Наук.кер.: Богуш А.М. – К, 2012/.
Проблема повноцінного входження України в єдиний європейський освітній простір актуалізує питання формування іншомовної компетентності дітей з метою забезпечення їх готовності до життя та діяльності у полілінгвокультурному середовищі.
У рамках оголошення 2015 року роком англійської мови НМЦ дошкільної, початкової, спеціальної та інклюзивної освіти ХОІППО проведено обласний семінар керівників гуртків англійської мови за темою «Реалізація варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти через освітню лінію «Іноземна мова» на базі досвіду роботи педагогів м.Хмельницького /блог «Дошкільний світ Хмельниччини», «Сторінка методиста» -  http://svitdoshkillia.blogspot.com/.
Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 29.02.2016р. № 1/9-104 педагоги області взяли  участь у Всеукраїнському фестивалі-огляді кращого досвіду роботи з навчання англійської мови «Hello, English». За підсумками обласного етапу перемогу здобули      Гаркун Т.Г., вчитель англійської мови  приватного навчально-виховного комплексу (центру розвитку дитини – загальноосвітньої школи І ступеня) з поглибленим вивченням іноземних мов «Мої обрії» м.Хмельницького;  Зубик М.В.вихователь, керівник гуртка англійської мови дошкільного навчального закладу №15  м.Кам’янця-Подільського. Матеріали переможців та лауреатів фестивалю знаходяться на освітньому порталі «Педпреса» /http://nz.pedpresa.com.ua/competitions/.
Важливим чинником у вивченні рівня сформованості основних компетенцій  стала розробка і впровадження електронного варіанту кваліметричної моделі оцінювання рівня розвитку старшого дошкільника /сайт МОН України, розділ «Дошкільна освіта»: mon.gov.ua/activity/education/doshkilna/norm-baza.html/.
Ефективний інструментарій для проведення моніторингу якості освітнього процесу пропонує Ірина Карабаєва, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник інституту психології ім.Г.С.Костюка. Розроблено та апробовано орієнтовну ігрову  експрес – діагностику для визначення особливостей індивідуального розвитку старших дошкільників порівняно з прийнятим стандартом / Карабаєва І. Експрес-діагностика особливостей індивідуального розвитку старших дошкільників./ Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2016. - №2. – С.54 – 62/.
25 квітня 2016 року (м.Київ) відбувся семінар-практикум за темою «Кваліметрична модель у визначенні особливостей індивідуального розвитку старших дошкільників». Презентаційні матеріали семінару пропонуємо використати для навчання педагогічних працівників /блог «Дошкільний світ Хмельниччини», «Сторінка методиста»/.
Позитивний досвід застосування сучасних технологій вивчення рівня сформованості основних компетенцій склався у педагогічних колективах дошкільних навчальних закладів Волочиського, Дунаєвецького районів, міст Кам’янця-Подільського, Хмельницького, Шепетівки.
Напрацювання педагогічних колективів були представлені на обласних семінарах методистів, керівників методичних об’єднань (2015- 2016 рр.). Зі змістом презентацій, публікацій з досвіду роботи та рекомендаціями семінарів можна ознайомитись на блозі «Дошкільний світ Хмельниччини», «Сторінка методиста». 
Акцентуємо увагу управлінців, методичних служб на необхідності:
 • забезпечення системного інформування щодо нормативно-правового забезпечення, матеріалів наукових досліджень з питань оцінювання якості дошкільної освіти шляхом організації варіативного методичного навчання;
 •  детального відпрацювання та впровадження у практику технологій
   вивчення рівня сформованості основних компетенцій дітей
   старшого дошкільного віку;
 •  здійснення психолого-педагогічного супроводу реалізації
   варіативних моделей оцінювання рівня розвитку дитини та
   інструментарію їх практичного використання.
Інформаційний супровід:
·        Лист Міністерства освіти і науки України від 06.11.2015 №1/9 – 535. «Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі»;
 • Механізми та діагностичний інструментарій оцінювання результатів освітньої діяльності дошкільного навчального закладу/ упорядники: Н.О.Скрипак, С.І.Байдюк, В.В.Руднєва. – Шепетівка, 2015. – 132с.;
·        Кононко.О.  Основні показники сформованості цілісної картини світу дітей 6-7 років. //Вихователь-методист. -  2014. - №1;
 • Основні компетенції дітей дошкільного віку: вивчення рівня сформованості: навчально-методичний посібник/ Упорядники: М.І.Каратаєва, А.А.Харченко, Л.Г.Дарченко. – Кам’янець-Подільській: Видавець ПП Зволейко Д.Г. , 2014. – 108с.
 
Формування основ економічної грамотності - невід’ємна складова соціалізації сучасної дитини.
Важливий показник якості освіти – здатність дітей орієнтуватись у реаліях життя та досягати успіху. Сучасній людині не обійтися без навичок соціальної взаємодії та розумного користування фінансами й іншими ресурсами.
У листопаді  2015 року підписано Меморандум про співпрацю між Міністерством освіти і науки України і Міжнародною фундацією «Aflatoun International» з метою  впровадження основ соціальної та фінансової освіти дітей дошкільного віку в навчально-виховний процес.
Мета проектної діяльності - формування у дітей самосвідомості, навичок соціальної взаємодії, підприємництва, управління фінансами та ощадливого використання ресурсів.
До Всеукраїнського проекту залучено п’ять  дошкільних навчальних закладів Хмельниччини: ДНЗ№18, м.Кам’янець-Подільський;  ДНЗ№8, м.Нетішин;  ДНЗ№9, м.Славута; ДНЗ№38, м.Хмельницький; ДНЗ№12, м.Шепетівка.
В області проводиться навчання методистів дошкільної освіти, керівників та вихователів дошкільних навчальних закладів щодо впровадження програми «Афлатот» у практику роботи /матеріали у спільноті «Дошкілля Хмельниччини» - Фейсбук - https://www.facebook. com/groups/752227128244877/.
Рекомендуємо скористатись авторською інновацією «Формування навичок економічного мислення у дітей дошкільного віку засобами художнього слова», розробленою Стаднік Л.С., вихователем ДНЗ№2  м. Кам’янця –Подільського,  переможецем VІІ Міжнародного фестивалю педагогічних інновацій /Стаднік Л. Формування навичок економічного мислення у дітей дошкільного віку засобами художнього слова: посібник/.Кам’янець –Подільський, 2015. – 148с. Електронне видання -  Е-disk/.
Важливою є проблема забезпечення права зростаючої особистості на відкритий освітній простір, елементарну творчість, самодіяльність, як нові напрями реалізації особистісно-орієнтованої моделі дошкільної освіти.
Організація поглибленої роботи дошкільних навчальних закладів за ключовими напрямами – фізкультурно-оздоровчим, екологічним, народознавчим, гуманітарним, логіко-математичним, музичним, художньо-естетичним, тощо – допоможе визначити пріоритети, розробити програму дій задля їх реалізації, формувати стиль діяльності освітньої установи, власне – «обличчя закладу».
При доборі змісту варіативної складової роботи з дітьми пропонуємо  інформацію про нові програми:
Парціальна програма, що знаходиться на етапі розробки
 •  «STREAM освіта, або Стежинки у Всесвіт», програма особистісної спрямованості дошкільника (автори Крутій К., Грищишина Т.).
Програма «STREAM – освіта» (Science, Technology, Reading + Writing, Engineering, Arts and Mathematics) базується на інтеграційному підході до освіти, що передбачає формування уявлень та вмінь дітей у галузях природничих наук, технологій, читання та письма, інженерії, мистецтва, математики; акцентує увагу на вивченні точних наук; виховує культуру інженерного мислення.
Джерело інформації:
К.Крутій, Т.Грищишина. STREAM освіта дошкільнят: виховуємо культуру інженерного мислення//Дошкільне виховання. – 2016. - №1. -С.3-7.
Парціальна програма, що знаходиться на етапі експерименту, апробації
 • «Дошкільнятам – освіта  для сталого розвитку», інноваційна освітня програма (автори – розробники Пометун.О, ГавришН.), 2016.
Мета програми: сприяти формуванню у дошкільників мотивації до дій і моделей поведінки, орієнтованих на сталий стиль життя.
Цілі: формування у дітей навичок ресурсозбереження, ефективного спілкування та гармонійних стосунків з оточуючими.
Програму розраховано на дітей 4-го року життя, вона є частиною цілісного курсу з освіти для сталого розвитку, що включає програму для дітей 6-го року життя.
Джерело інформації:
Н.Гавриш, О.Саприкіна, О.Пометун; за заг.ред. О.Пометун. Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку. – Д.: «ЛІРА», 2014. – 120с.
Триває дослідно-експериментальна робота всеукраїнського рівня (ІІІ етап) за темою «Формування світогляду дошкільників засобами художнього слова в інтегрованому освітньому просторі дошкільного навчального закладу» (наук.керівник Н.Гавриш). Одним із завдань є підготовка  та апробування педагогічної технології, основу якої складатиме система (цикли) занять з використанням авторських і фольклорних літературних творів для дітей дошкільного віку.
Радимо  навчально-методичні посібники:
 • Розумне виховання сучасних дошкільнят. Методичний посібник/Н.Гавриш, О.Брежнєва, І.Кіндрат, О.Рейпольська; за загальною редакцією О.Брежнєвої. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2015. – 178с.;
 •  Вчимося розповідати. Складання розповідей за серіями сюжетних картин на основі літературних творів. Навчально-методичний посібник/А.Богуш, Н.Гавриш. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2015.
Гурткова, студійна робота різного спрямування забезпечує позитивний розвивально-виховний вплив на дітей та, як результат, реалізацію варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти.
Керівникам гуртків, студій пропонуємо збірку авторських парціальних програм, розроблених педагогічними працівниками  дошкільних навчальних закладів Хмельниччини - «Кроки до гармонії: парціальні програми»/укладачі: М.І.Каратаєва, Л.Г.Дарченко. – Кам’янець-Подільський: Видавець П.П. ЗволейкоД.Г., 2015. – 224с. Представлені програми за структурою та змістом відповідають загальноприйнятим вимогам та узгоджені з концептуальними засадами чинних комплексних програм розвитку, виховання та навчання дітей дошкільного віку.
Впродовж 2014-2016 років було організовано роботу творчої лабораторії музичних керівників дошкільних навчальних закладів м.Хмельницького (керівник Трофімченко І.Є., музичний керівник ДНЗ№56). Змістом стала проблема оздоровчо-освітньої роботи з дітьми дошкільного віку засобами музичної діяльності.
Досягнення членів творчої лабораторії за визначеною темою  опубліковані в журналі «Музичний керівник» №№5-7, 10 - 2015р. та №№1,3 – 2016р. Готується до друку спецвипуск журналу №7 (липень 2016р.) за проблемою «Музикотерапія», в якому  презентуватимуться методичні розробки та перспективний досвід. Науково-методичною радою Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (протокол №1 від28.04.2016р.) було схвалено та рекомендовано до друку парціальну програму та методичний комплекс оздоровчо-освітньої роботи з дітьми 5-го року життя «Музикотерапевтичні мандрівки», підготовлені музичними керівниками.
Пропонуємо розробки творчої лабораторії педагогів дошкільних навчальних закладів міста Хмельницького керівникам методичних об’єднань, інших форм методичного навчання музичних керівників районів, міст області для ознайомлення, опрацювання та впровадження у практику.
Вимоги сьогодення актуалізують завдання організації та змісту навчання педагогічних кадрів, формування інноваційної культури педагогів, здатних адекватно сприймати інновації та творчо реалізовувати їх у практичну діяльність, розвитку технологічної компетентності в умовах інформаційного суспільства.
Розв’язання зазначених завдань, забезпечення якісних, модернізаційних змін в освіті є змістом роботи методичних служб.
Ефективності методичного навчання сприяє використання інтерактивних технологій, заснованих на  суб’єкт – об’єктних стосунках учасників освітнього процесу, багатосторонній комунікації, конструюванні інформації, використанні самооцінки та зворотнього зв’язку, постійній активності слухачів.
Мета інтерактивного навчання - створення таких умов, за яких учасники освітнього процесу самостійно здобувають і конструюють знання, уміння та формують власну компетентність у професійній сфері.
У цьому зв’язку радимо методистам, керівникам методичних об’єднань, інших форм навчання педагогів актуалізувати теоретичні засади та практику інтерактивного навчання, опрацювавши навчально-методичний посібник «Енциклопедія інтерактивного навчання», підготовлений Оленою Пометун, членом-кореспондентом НАПН України, доктором педагогічних наук, професором / Бібліотека журналу «Історія і суспільство – в школах України: теорія та методика  навчання» – 2014. - №5-6(8)/.
З метою підвищення якості надання освітніх послуг  педагогічні колективи дошкільних навчальних закладів активно впроваджують педагогічні інноваційні технології. Досвід освітян області представлено у спецвипуску науково-методичного журналу «Педагогічний вісник» №4, 2016р. за темою «Інноваційні технології в практику роботи установ освіти», підготовленого НМЦ дошкільної, початкової, спеціальної та інклюзивної освіти. Пропонуємо дане видання різним категоріям педагогічних працівників.
Суспільні трансформації спонукають методистів:
 • створювати умови для проектування індивідуальної траєкторії професійного, особистісного становлення педагогів;
 • володіти змістом сучасної освіти і тенденціями змін в освітньому просторі, методологією власної діяльності, організаторськими, конструктивними, дослідницькими, проектними здібностями;
 • формувати динамічну систему вивчення і впровадження найновіших досягнень науки і педагогічної практики.
Названі завдання слід розглядати  як складові організованого навчання та самоосвіти вихователів – методистів дошкільних навчальних закладів.
Актуальною залишається проблема формування медіа інформаційної компетентності учасників освітньо-виховного процесу як запорука соціалізації та усвідомлення європейської ідентичності.
Для впровадження у практику роботи управлінців, методичних служб різних рівнів та педагогічних працівників рекомендуємо досвід освітян Хмельниччини.
І блок. Перспективний досвід педагогічних колективів дошкільних навчальних закладів, методистів Віньковецького районного та Нетішинського міського методичних кабінетів з питань створення та використання інформаційно-освітнього простору дошкільної галузі /блог «Дошкільний світ Хмельниччини», «Сторінка методиста»; збірка матеріалів обласного науково-практичного семінару методистів дошкільної освіти з проблеми «Оптимізація інформаційно-освітнього середовища дошкільної галузі»/авт., упор. Каратаєва М.І., Дарченко Л.Г., Самчук Л.А. – Нетішин, 2016. – 171с/.
 
ІІ блок. Оптимізації управлінської діяльності сприятиме досвід використання електронної професіограми педагога, що сформувався у дошкільному навчальному закладі №5 (завідувач Басалига О.В., вихователь-методист Коваль С.О.) м.Кам’янця-Подільського /блог «Дошкільний світ Хмельниччини», сторінка «Творчі зустрічі»; посібник «Електронна професіограма педагога ДНЗ». Автори: Басалига О.В., Коваль С.О. 2014. – 32с./.
Пропонуємо для використання інформацію щодо основних складових даного позитивного досвіду, зокрема:
 • механізм  створення та використання електронної  професіограми  педагогів як ефективного інструменту  моніторингової системи;
 • основні принципи та завдання веб-ресурсу;
 • структура та змістове наповнення електронної професіограми, яка дозволяє управлінському апарату освітньої установи  швидко  відшуковувати, аналізувати, викорис­товувати і створювати інформацію про педагогічну діяльність, професійні  досягнення колективу.
Автори досвіду акцентують увагу  на  перевагах сукупності та системності  інформаційного поля, яке містить  дані як про окремого педагога, так і про діяльність усього колективу в хронологічному розрізі за попередні п’ять років.
ІІІ блок. Песпективний досвід створення та використання якісно нової моделі самоосвітньої роботи вихователя-методиста – індивідуальної програми професійного саморозвитку - представили Калинюк Є.М., головний спеціаліст, Шевеленко Т.А., методист НМЦ управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради, Назарук Н.І., вихователь-методист ДНЗ№18 м.Кам’янця-Подільського. Актуальність запропонованої моделі полягає в :
 • інтеграції безперервної освіти і професійного саморозвитку вихователя-методиста;
 • підвищенні мотивації до організації особистісно-орієнтованого навчання;
 • впровадженні бально-рейтингової системи оцінювання власних професійних досягнень.
Індивідуальна програма саморозвитку включає 5 блоків, які передбачають відповідні самоосвітні напрями діяльності та містять як традиційні, так і новітні інноваційні форми та засоби підвищення кваліфікації /блог «Дошкільний світ Хмельниччини», «Сторінка методиста»; науково-методичний журнал «Педагогічний вісник». – 2016. - №4/.
Потребують посиленої уваги завдання інформатизації освіти, а саме:
 • розвивиток технічної та програмної бази установ дошкільної освіти.  Забезпечення ДНЗ комп’ютерною технікою та підключенням до мережі Інтернет;
 • формування інформаційно-комунікаційної компетентністі педагогів дошкільної ланки шляхом організації систематичного методичного навчання. Запровадження у практику консультацій при РМК (ММК) для потреб працівників ДНЗ щодо роботи з соціальними сервісами мережі Інтернет;
 • оптимізація управлінської, методичної, педагогічної діяльністі працівників закладів освіти через впровадження перспективного досвіду використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;
 • сприяння створенню електронної професійної освітянської спільноти, орієнтованої на акумулювання та обмін сучасними педагогічними технологіями та методиками.
У контексті активного реформування освіти важливою є проблема налагодження тісної співпраці дошкільної та початкової галузей.
Сьогодні необхідно використати як класичні так і інноваційні форми спільної діяльності двох освітніх ланок на рівні дитячих, педагогічних та батьківських колективів, що забезпечуватиме реалізацію принципів наступності, спадкоємності та перспективності.
Предметом обговорення у  педагогічних колективах дошкільних навчальних закладів мають стати:
 • репортаж із Всеукраїнської наради МОН України «Дошкільна освіта: шляхи розвитку»/ /Дошкільне виховання. – 2016. - №5. – С.12.;
 • Методичний коментар організації навчально-виховного процесу в початковій школі у 2016-2017 н.р. /Галас А.В., завідувач, Кулик О.О., методист НМЦ дошкільної, початкової, спеціальної та інклюзивної освіти /Вісник ХОІППО, електронна версія «Майбуття» http://visnyk.hoippo.km.ua/.
 
Актуалізації та створення відповідного методичного супроводу потребує спільна діяльність з батьківською громадою з метою формування культури свідомого батьківства, що передбачає:
 • залучення родин до освітнього процесу дошкільного навчального закладу;
 • медико-психолого – педагогічну просвіту батьків.
При розв’язанні цих завдань необхідно використати інструктивно-методичні рекомендації МОН України «Про організацію освітньої роботи у дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році» / сайт МОН України - http://mon.gov.ua/.
На початку 2016 року НМЦ дошкільної, початкової, спеціальної та інклюзивної освіти започатковано систематичне інформування батьків щодо проблем підготовки дітей до шкільного навчання через електронне джерело – блог «Батькам майбутніх першокласників» /stepforschool.blogspot.com/.
На сторінках блогу висвітлюються погляди науковців, надається інформація фахівців, педагогів-практиків щодо психолого-педагогічної готовності дітей до школи, зарубіжного досвіду підготовки до навчання, медіа культури дошкільника та інших проблем.
Пропонуємо управлінцям, методистам та педагогам використовувати матеріали блогу у роботі з родинами, активно долучатися до співавторства та рекомендувати електронний формат публікацій батьківській спільноті.
 
 Для використання у роботі дошкільних навчальних закладів радимо наступні електронні джерела:
 1. http://mon.gov.ua – сайт Міністерства освіти і науки України
 2. http://www.imzo.gov.ua/ – сайт державної наукової установи
            Інститут модернізації змісту освіти
 1. http://osvitakm.org – сайт департаменту освіти і науки
            Хмельницької ОДА
 1. http://hoippo.km.ua – сайт Хмельницького обласного інституту
            післядипломної педагогічної освіти
 1. https://www.youtube.com/channel/UCIsbMzhKUQaynRtpPsQr
             QCQ -  YOU TUBE канал відеоматеріал «Дошкілля  
             Хмельниччини»
 1. svitdoshkillia.blogspot.com  - блог методичних матеріалів
            «Дошкільний світ Хмельниччини» 
          10.      eDisk (1. Ukr.net. 2. пошта 3. Логін – doshkillyakhm
                     4. Пароль – ларисадарченко  (в англійській розкладці)
           11.      http://stepforschool.blogspot.com/   - блог «Батькам майбутніх
                      першокласників»
           12.      https://www.facebook.com/groups/752227128244877/ - Фейсбук,
                      спільнота «Дошкілля Хмельниччини»
 
 
                                                       
Каратаєва М.І., Дарченко Л.Г.,
методисти дошкільної освіти НМЦ дошкільної, початкової, спеціальної та інклюзивної освіти ХОІППО
 
 
 
 
Категорія: Методичні рекомендації | Додав: metodist (07.07.2016)
Переглядів: 5976 | Рейтинг: 2.5/2
Всього коментарів: 0