ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Законодавчі акти, які регламентують доступ до публічної інформації :


Ці документи покликані забезпечити реалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

Відповідно до ст. 19, 20, 21 Закону України "Про доступ до публічної інформації":
Запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться в його володінні.
Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.
Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

Інформація на запит надається безкоштовно. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

Запит на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

  • 1) ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
  • 2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)
  • 3) підпис і дату.

Контакти для оформлення інформаційного запиту

письмово:
32400, м. Дунаївці, вул. Шевченка, 50 (на конверті вказувати “Дошкільна освіта-Публічна інформація”).
усно: телефон/факс (03858) 3-11-52
електронна пошта: 

Робота із запитувачами інформації проводиться у робочий час.